Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціальності

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» 

05.13.06 "Інформаційні технології"

05.13.07 «Автоматизація процесів керування» 

05.26.01 «Охорона праці»

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.080.07

(Додаток 1 до наказу № 387 Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020)

з терміном дії до 31 грудня 2020 року


Голова ради:

1.                        Алексєєв Михайло Олександрович, д.т.н., професор, декан, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.06.

Заступник голови ради:

2.                        Випанасенко Станіслав Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.09.03.

Вчений секретар ради:

3.                        Удовик Ірина Михайлівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.06.

Члени ради:

4.                        Бешта Олександр Степанович, д.т.н., професор, чл.-кор. НАН України, проректор,  Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.09.03;

5.                        Гнатушенко Володимир Володимирович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.06;

6.                        Голінько  Василь  Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.26.01;

7.                        Качан Юрій Григорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Запорізький національний технічний університет, спеціальність 05.13.07:

8.                        Колесник Валерій Євгенійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.26.01;

9.                        Коптовець Олександр Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.26.01;

10.                   Корнієнко Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.07;

11.                   Куваєв  Володимир Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.07;

12.                   Мороз Борис Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.06;

13.                   Муха Андрій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, спеціальність 05.09.03;

14.                   Півняк Геннадій Григорович, д.т.н., професор, академік НАН України, ректор, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.09.03;

15.                   Плаксін Сергій Вікторович, д.ф-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут транспортних систем і технологій НАН України «Трансмаг», спеціальність 05.13.07;

16.                   Рак Тарас Євгенович, д.т.н., доцент, проректор, ПЗВО «ІТ СТЕП Університет», спеціальність 05.13.06;

17.                   Садовой Олександр Валентинович, д.т.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний технічний університет, спеціальність 05.09.03;

18.                   Слєсарєв Володимир Вікторович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.07;

19.                   Ткачов Віктор Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.07;

20.                   Хілов Віктор Сергійович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.09.03;

21.                   Чеберячко Сергій Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.26.01;

22.                   Шевченко Володимир Георгійович, д.т.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України, спеціальність 05.26.01;

23.                   Шерстюк Володимир Григорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Херсонський національний технічний університет, спеціальність 05.13.06;

24.                   Шиман Леонід Миколайович, д.т.н., чл.-кор. НАН України, генеральний директор, ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» Державного космічного агентства, спеціальність 05.26.01;

25.                   Якунін Анатолій Олександрович, д.т.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.13.06.

Перелік робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук

Малієнко Андрій Вікторович
(авторефератдисертаціявідгук офіційного опонентавідгук офіційного опонента)
Шейкус Антон Романович
Кобиш Олена Іванівна
Чеберячко Юрій Іванович
© 2006-2022 Інформація про сайт