Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 08.080.04

Сдвижкова Олена Олександрівна – голова спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри вищої математики Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.01.

Шашенко Олександр Миколайович – заступник голови спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.04.

Солодянкін Олександр Вікторович – вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.04.

Бузило Володимир Іванович – доктор технічних наук, професор, директор Гірничого інституту, професор кафедри підземної розробки родовищ ДНаціонального технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.04.

Власов Сергій Федорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри підземної розробки родовищ Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.09.

Гапєєв Сергій Миколайович  доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», спеціальність – 05.15.04;

Зеленський Олександр Семенович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладного програмного забезпечення Криворізького економічного інституту Державного ВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.01.

Ковров Олександр Станіславович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.09.

Круковський Олександр Петрович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України (м. Дніпро) – спеціальність 05.15.04.

Куліковська Ольга Євгенівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри геодезії Державного ВНЗ "Криворізький національний університет" Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.01.

Кучин Олександр Сергійович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри маркшейдерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.01.

Левіт Віктор Володимирович – доктор технічних наук, професор, Директор дирекції з капітального будівництва ПрАТ "Донецьксталь" (м. Покровськ) – спеціальність 05.15.04.

Моркляник Богдан Васильович – доктор технічних наук, доцент, директор Державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності" (м. Київ) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – спеціальність 05.15.09.

Назаренко Валентин Олексійович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри маркшейдерії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.01.

Роєнко Анатолій Миколайович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.04.

Рудаков Дмитро Вікторович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.09.

Садовенко Іван Олександрович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.09.

Соболєв Валерій Вікторович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.09.

Четверик Михайло Сергійович – доктор технічних наук, професор, завідувач відділом геомеханічних основ технологій розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки НАН України ім. М.С. Полякова (м. Дніпро) – спеціальність 05.15.01.

Шаповал Володимир Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.09.

Яланський Анатолій Олександрович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу механіки гірських порід Інституту геотехнічної механіки НАН України ім. М.С. Полякова (м. Дніпро) – спеціальність 05.15.09.ПЕРЕЛІК РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ТА КАНДИДАТА ТЕХНІЧНИХ НАУК

Бабець Дмитро Володимирович (захист 23.09.2021 р.)

(авторефератдисертація, відгук офіційного опонента Петренка В.Д., відгук офіційного опонента Назимка В.В., відгук офіційного опонента Круковського О.П., відгук офіційного опонента Курносова С.А.)

Бровко Дмитро Вікторович (захист 06.12.2019 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Волкової В.Є., Відгук офіційного опонента Гайка Г.І., відгук офіційного опоента Тютькіна О.Л.)

Гаркуша Віталія Сергіївна (захист 03.03.2017 р.)

(авторефератдисертація, відгук офіційного опонента Харіна С.А.відгук офіційного опонента Панченка В.В.)

Дреус Андрій Юлійович (захист 04.07.2018 р.)

(авторефератдисертація, відгук офіційного опонента Зуєвської Н.В.відгук офіційного опонента Круковської В.В., відгук офіційного опонента Кунцяка Я.В.)

Дудка Іван Володимирович (захист 21.10.2016 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Харіна С.А., відгук офіційного опонента Слащова І.М.)

Загриценко Аліна Миколаївна (захист 24.09.2021 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Блюсса Б.О., відгук офіційного опонента Калугіної Н.О., відгук офіційного опонента Мартинюка П.М.)

Клименко Діна Володимирівна (захист 04.07.2018 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Калугіної Н.О., відгук офіційного опонента Макеєва С.Ю.)

Ковров Олександр Станіславович (захист 28.03.2019 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Петренка В.Д., відгук офіційного опонента Поліщука С.З., відгук офіційного опонента Скрипника О.О., відгук додаткового офіційного опонента Вамболя С.О.)

Ігнатенко Дмитро Юрійович (захист 29.04.2021 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Коврова О.С., відгук офіційного опонента Ковальова В.В.)

Легенченко Вероніка Андріївна (захист 21.10.2016 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Петренка В.Д., відгук офіційного опонента Головка С.І.)

Логунова Олександра Олегівна (захист 01.07.2016 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Софійського К.К., відгук офіційного опонента Негрія С.Г.)

Машурка Сергій Володимирович (захист 26.06.2019 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Курносова С.А., відгук офіційного опонента Стовпника С.М.)

Пономаренко Іван Олександрович (захист 23.09.2021 р.)

(авторефератдисертаціявідгук офіційного опонента Коврова О.С., відгук офіційного опонента Крисана В.І., відгук офіційного опонента Садовенка І.О.)

Причина Катерина Сергіївна (захист 01.07.2016 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Петренка В.Д., Відгук офіційного опонента Головка С.І.)

Прокудін Олександр Зотикович (захист 26.06.2019 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Тютькіна О.Л., відгук офіційного опонента Слащова І.М.)

Проценко Павло Олександрович (захист 13.05.2021)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Петренка В.Д., відгук офіційного опонента Крисана В.І.)

Тютькін Олексій Леонідович  (захист 15.04.2016)
(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Харіна С.А., відгук офіційного опонента Гапєєва С.М., відгук офіційного опонента Гайко Г.І.)

Баришніков Анатолій Сергійович (захист 15.04.16)
(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Куліковської О.Є., відгук офіційного опонента Слащова І.М.) 

Чередник Владислава Андріївна (захист 29.04.21)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Калугіної Н.О., відгук офіційного опонента Мінєєва С.П.) 

Шепель Ніна Миколаївна (захист 30.06.2016 р.) 

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Петренка В.Д., відгук офіційного опонента Дякуна Р.А.)

Шерстюк Євгенія Анатоліївна (захист 17.12.2021 р.)
(авторефератдисертаціявідгук офіційного опонента Калугіної Н.О., відгук офіційного опонента Ткаченко Г.І.) 

© 2006-2022 Інформація про сайт