Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.080.03

(Додаток 2 до наказу № 1643 Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019)

Голова ради:

1. Кузьменко Олександр Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.02.

Заступник голови:

2. Дичковський Роман Омелянович, д.т.н., професор, начальник НДЧНаціональний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.02.

Вчений секретар:

3. Петльований Михайло Володимирович, к.т.н., доцент кафедриНаціональний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.02.

Члени ради:

4. Бондаренко Володимир Ілліч, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.02;

5. Бузило Володимир Іванович, д.т.н., професор, директор ННІ, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.02;

6.  Власов Сергій Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.02;

7. Гріньов Володимир Герасимович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізики гірничих процесів, спеціальність 05.15.02

8. Інкін Олександр Вікторович, д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.02;

9. Калініченко Всеволод Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 05.15.02;

10. Курносов Сергій Анатолійович, д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова, спеціальність 05.15.02;

11. Окалєлов Василь Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, Східноєвропейський Національний університет ім. Даля, спеціальність 05.15.02;

12. Садовенко Іван Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.02;

13.  Сдвижкова Олена Олександрівна, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.02;

14.  Софійський Костянтин Костянтинович, д.т.н., професор, завідувач відділу, Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова, спеціальність 05.15.02;

15. Ширін Леонід Никифорович, д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», спеціальність 05.15.02.

Перелік робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

технічних наук


Барабаш Михайлo Вoлoдимирoвич здoбувач наукoвoгo ступеня кандидата технічних наук (автoрефератдисертаціявідгук першoгo oфіційнoгo oпoнентавідгук другoгo oфіційнoгo oпoнента)

Малашкевич Дмитрo Сергійoвич - здoбувач наукoвoгo ступеня кандидата технічних наук (автoрефератдисертаціявідгук першoгo oфіційнoгo oпoнентавідгук другoгo oфіційнoгo oпoнентавідгук додаткового опонента)

Косенко Андрій Володимирович (захист 22.04.2021; інформація щодо захисту) - здoбувач наукoвoгo ступеня кандидата технічних наук (автoрефератдисертаціявідгук першoгo oфіційнoгo oпoнентавідгук другoгo oфіційнoгo oпoнента)

Шаварський Ярослав Теодозійович (захист 12.05.2021) - здoбувач наукoвoгo ступеня кандидата технічних наук (автoрефератдисертаціявідгук першoгo oфіційнoгo oпoнентавідгук другoгo oфіційнoгo oпoнента)
© 2006-2022 Інформація про сайт