Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Спеціальності

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» 

05.13.07 «Автоматизація процесів керування» 

05.26.01 «Охорона праці»

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.080.07

(Додаток 3 до наказу № 374 Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017)

з терміном дії до 31 грудня 2019 року

Голова ради:

 Алексєєв Михайло Олександрович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.13.07.

Заступник голови:

 Випанасенко Станіслав Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.09.03.

Вчений секретар:

  Корнієнко Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки інформації та телекомунікацій, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність05.13.07.

Члени ради:

 Бешта Олександр Степанович, д.т.н., чл.-кор. НАН України, професор, проректор, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.09.03;

 Голінько Василь Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.26.01;

 Качан Юрій Григорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Запорізька державна інженерна академія, спеціальність 05.13.07:

 Колесник Валерій Євгенійович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.26.01;

 Коптовець Олександр Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.26.01;

 Корсун Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.13.07;

 Куваєв Володимир Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.13.07;

 Муха Андрій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, спеціальність 05.09.03;

   Півняк Геннадій Григорович, д.т.н., академік НАН України, ректор, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.09.03;

  Плаксін Сергій Вікторович, д.ф-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут транспортних систем і технологій, НАН України, спеціальність 05.13.07;

 Садовой Олександр Валентинович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Дніпродзержинський державний технічний університет, спеціальність 05.09.03;

 Ткачов Віктор Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.13.07;

 Чеберячко Сергій Іванович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.26.01;

 Шевченко Володимир Георгійович, д.т.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут геотехнічної механіки, НАН України, спеціальність 05.26.01;

  Шиман Леонід Миколайович, д.т.н., чл.-кор. НАН України, генеральний директор, ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» Державне космічне агентство, спеціальність 05.26.01;

  Шкрабець Федір Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.09.03.

Перелік робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук

Малієнко Андрій Вікторович
(авторефератдисертаціявідгук офіційного опонентавідгук офіційного опонента)
Шейкус Антон Романович
Кобиш Олена Іванівна
Чеберячко Юрій Іванович
© 2006-2019 Інформація про сайт