Національний гірничий університет — відповідність Часу

Спеціальності

05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» 

05.13.07 «Автоматизація процесів керування» 

05.26.01 «Охорона праці»

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.080.07

(Додаток 3 до наказу № 374 Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017)

з терміном дії до 31 грудня 2019 року

Голова ради:

 Алексєєв Михайло Олександрович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.13.07.

Заступник голови:

 Випанасенко Станіслав Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.09.03.

Вчений секретар:

  Остапчук Олександр Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.09.03.

Члени ради:

 Бешта Олександр Степанович, д.т.н., чл.-кор. НАН України, професор, проректор, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.09.03;

 Голінько Василь Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.26.01;

 Качан Юрій Григорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Запорізька державна інженерна академія, спеціальність 05.13.07:

 Колесник Валерій Євгенійович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.26.01;

 Коптовець Олександр Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.26.01;

 Корсун Валерій Іванович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.13.07;

 Куваєв Володимир Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.13.07;

 Муха Андрій Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, спеціальність 05.09.03;

   Півняк Геннадій Григорович, д.т.н., академік НАН України, ректор, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.09.03;

  Плаксін Сергій Вікторович, д.ф-м.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут транспортних систем і технологій, НАН України, спеціальність 05.13.07;

 Садовой Олександр Валентинович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Дніпродзержинський державний технічний університет, спеціальність 05.09.03;

 Ткачов Віктор Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.13.07;

 Чеберячко Сергій Іванович, д.т.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.26.01;

 Шевченко Володимир Георгійович, д.т.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, Інститут геотехнічної механіки, НАН України, спеціальність 05.26.01;

  Шиман Леонід Миколайович, д.т.н., чл.-кор. НАН України, генеральний директор, ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» Державне космічне агентство, спеціальність 05.26.01;

  Шкрабець Федір Павлович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.09.03.


 Перелік робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата технічних наук

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт