Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 08.080.04

Сдвижкова Олена Олександрівна – голова спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри вищої математики Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.01.

Шашенко Олександр Миколайович – заступник голови спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.04.

Солодянкін Олександр Вікторович – вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.04.

Бузило Володимир Іванович – доктор технічних наук, професор, директор Гірничого інституту, професор кафедри підземної розробки родовищ Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.04.

Власов Сергій Федорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри підземної розробки родовищ Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.09.

Зеленський Олександр Семенович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладного програмного забезпечення Криворізького національного університету Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.01.

Круковський Олександр Петрович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України (м. Дніпропетровськ) – спеціальність 05.15.04.

Кучин Олександр Сергійович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри маркшейдерії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.01.

Левіт Віктор Володимирович – доктор технічних наук, професор, генеральний директор ТОВ «Шахтобудівельна компанія "Донецькшахтопроходка"» – спеціальність 05.15.04.

Мінєєв Сергій Павлович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.04.

Могильний Сергій Георгійович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри землевпорядкування, будівництва автомобільних доріг та геодезії Придніпровської державної академії будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ) – спеціальність 05.15.01.

Назаренко Валентин Олексійович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри маркшейдерії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.01.

Пілюгин Віталій Іванович – доктор технічних наук, доцент, начальник відділу науки та інновацій ВАТ «Донбаська паливно-енергетична компанія» (м. Київ) – спеціальність 05.15.09.

Роєнко Анатолій Миколайович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.04.

Рудаков Дмитро Вікторович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.09.

Садовенко Іван Олександрович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри гідрогеології та інженерної геології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.09.

Соболєв Валерій Вікторович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.09.

Халимендик Юрій Михайлович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри маркшейдерії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.01.

Четверик Михайло Сергійович – доктор технічних наук, професор , завідувач відділом геомеханічних основ технологій розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки НАН України ім. М.С. Полякова (м. Дніпропетровськ) – спеціальність 05.15.01.

Шаповал Володимир Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України – спеціальність 05.15.09.

Яланський Анатолій Олександрович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу механіки гірських порід Інституту геотехнічної механіки НАН України ім. М.С. Полякова (м. Дніпропетровськ) – спеціальність 05.15.09.ПЕРЕЛІК РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ТА КАНДИДАТА ТЕХНІЧНИХ НАУК


Гаркуша Віталія Сергіївна (захист 03.03.2017 р.)

(авторефератдисертація, відгук офіційного опонента Харіна С.А.відгук офіційного опонента Панченка В.В.)

Дудка Іван Володимирович (захист 21.10.2016 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Харіна С.А., відгук офіційного опонента Слащова І.М.)

Легенченко Вероніка Андріївна (захист 21.10.2016 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Петренка В.Д., відгук офіційного опонента Головка С.І.)

Логунова Олександра Олегівна (захист 01.07.2016 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Софійського К.К., відгук офіційного опонента Негрія С.Г.)

Причина Катерина Сергіївна (захист 01.07.2016 р.)

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Петренка В.Д., Відгук офіційного опонента Головка С.І.)

Тютькін Олексій Леонідович  (захист 15.04.2016)
(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Харіна С.А., відгук офіційного опонента Гапєєва С.М., відгук офіційного опонента Гайко Г.І.)

Баришніков Анатолій Сергійович (захист 15.04.16)
(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Куліковської О.Є., відгук офіційного опонента Слащова І.М.) 

Шепель Ніна Миколаївна (захист 30.06.2016 р.) 

(автореферат, дисертація, відгук офіційного опонента Петренка В.Д., відгук офіційного опонента Дякуна Р.А.)

© 2006-2018 Інформація про сайт