Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.080.03

(Додаток 2 до наказу № 374 Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017)

           Голова ради:

1. Кузьменко Олександр Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02.

Заступник голови:

2. Дичковський Роман Омелянович, д. т н., професор, начальник НДЧ, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02.

Вчений секретар:

3. Петльований Михайло Володимирович, к.т.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02.

Члени ради:

4. Бондаренко Володимир Ілліч, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;

5. Бузило Володимир Іванович, д.т.н., професор, декан, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;

6.  Власов Сергій Федорович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;

7. Інкін Олександр Вікторович, д.т.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;

8. Калініченко Всеволод Олександрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 05.15.02;

9. Кириченко Володимир Якович, д.т.н., керівник, ТОВ «Західно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка», спеціальність 05.15.02;

10. Курносов Сергій Анатолійович, д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут геотехнічної механіки                            ім. М. С. Полякова, спеціальність 05.15.02;

11. Окалєлов Василь Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, Донбаський державний технічний університет, спеціальність 05.15.02;

12. Садовенко Іван Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;

13.  Ступнік Микола Іванович, д.т.н., професор, в.о. ректора, ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 05.15.02;

14. Халимендик Юрій Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;

15. Ширін Леонід Никифорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02.

Перелік робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

технічних наук


Барабаш Михайлo Вoлoдимирoвич здoбувач наукoвoгo ступеня кандидата технічних наук (автoрефератдисертаціявідгук першoгo oфіційнoгo oпoнентавідгук другoгo oфіційнoгo oпoнента)

Малашкевич Дмитрo Сергійoвич - здoбувач наукoвoгo ступеня кандидата технічних наук (автoрефератдисертаціявідгук першoгo oфіційнoгo oпoнентавідгук другoгo oфіційнoгo oпoнентавідгук додаткового опонента)


© 2006-2019 Інформація про сайт