Національний гірничий університет — відповідність Часу

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.080.03

(Додаток 3 до наказу № 1528 Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014)

            Голова ради:

1.  Кузьменко Олександр Михайлович , д. т.н., професор, професор кафедри підземної розробки родовищ, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02.

           Заступник голови:

2.  Дичковський Роман Омелянович , д.т.н., доцент, начальник науково-дослідної частини, «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02.

           Вчений секретар:

3.  Петльований Михайло Володимирович , к.т.н., асистент кафедри підземної розробки родовищ, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02.

            Члени ради:

4.  Бондаренко Володимир Ілліч , д.т.н., професор, завідувач кафедри підземної розробки родовищ , ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;

5.  Бузило Володимир Іванович , д.т.н., професор, професор кафедри підземної розробки родовищ, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;

6.  Калініченко Всеволод Олександрович , д.т.н., професор, завідувач кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин, ДВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 05.15.02;

7. Кириченко Володимир Якович, д.т.н., ТОВ «Западно-Донбаський науково-виробничий центр «Геомеханіка» (м. Павлоград), спеціальність 05.15.02;

8.  Ковалевська Ірина Анатоліївна , д.т.н., професор, професор кафедри підземн ої розробки родовищ, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;

9.  Курносов Сергій Анатолійович , д.т.н., старший науковий співробітник, старший наукових співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України, спеціальність 05.15.02;

10.  Мінєєв Сергій Павлович , д.т.н., професор, професор кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки, ДВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;

11. Окалєлов Василь Миколайович, д.т.н., професор, професор кафедри розробки родовищ корисних копалин , Донбаський державний технічний університет, спеціальність 05.15.02;

12. Садовенко Іван Олександрович, д.т.н., професор, професор кафедри гiдрогеологiї та інженерної геології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;.

13. Ступнік Микола Іванович, д.т.н., професор, в. о. ректора Державного ВНЗ «Криворізький національний університет», спеціальність 05.15.02;

14. Халимендик Юрій Михайлович, д.т.н., професор, професор кафедри маркшейдерії Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02;

15. Ширін Леонід Никифорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри транспортних систем і технологій , Державного ВНЗ «Національний гірничий університет», спеціальність 05.15.02.


Перелік робіт на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

технічних наук


Сай Катерина Сергіївна - здoбувач наукoвoгo ступеня кандидата технічних наук 


Ценджав Лхагва - здoбувач наукoвoгo ступеня кандидата технічних наук 


     Дєдіч Іван Олександрович здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук 

  Інкін  Олександр Вікторович -  здобувач наукового ступеня доктора технічних наук   
© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт