Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Cпеціалізована вчена рада Д 08.080.01 
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій  
на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» (паспорт спеціальності);

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (паспорт спеціальності);

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»  (паспорт спеціальності).

(Наказ Міністерства освіти і науки України № 820 від 11.07.2016)


Склад спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 

Голова ради:

Пилипенко Ганна Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та основ підприємництва Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

Бардась Артем Володимирович, доктор економічних наук, професор, декана факультета менеджменту Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро), спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар:

Трифонова Олена Василівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту виробничої сфери Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

Амоша Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки промисловості Національної академії наук України (м. Київ), спеціальність 08.00.06;

Балуєва Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Донецького державного університету управління (м. Маріуполь), спеціальність 08.00.06;

Вагонова Олександра Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної економіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро), спеціальність 08.00.06;

Довбня Світлана Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки промисловості Національної металургійної академії України (м. Дніпро), спеціальність 08.00.04;

Єрмошкина Олена В’ячеславівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), спеціальність 08.00.01;

Задоя Анатолій Олександрович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, спеціальність 08.00.01;

Лозинський Ілля Євгенович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), спеціальність 08.00.04;

Метеленко Наталія Георгіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізької державної інженерної академії, спеціальність 08.00.04;

Пашкевич Марина Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), спеціальність 08.00.06;

Петруня Юрій Євгенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро), спеціальність 08.00.01;

Пилипенко Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії та основ підприємництва Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), спеціальність 08.00.01;

Прокопенко Василь Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри прикладної економіки Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), спеціальність 08.00.06;

Решетілова Тетяна Борисівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), спеціальність 08.00.04;

Шаповал Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), спеціальність 08.00.01;

Швець Василь Якович, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки, завідувач кафедри менеджменту виробничої сфери Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), спеціальність 08.00.04.


П ерелік дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук

Литвиненко Наталія Іванівна
Богач Кирило Сергійович
Автореферат Дисертація Відгук опонента Сохнича А.Я. Відгук опонента Малюк О.С. 
Тимошенко Олександра Олександрівна
Амбражей Оксана Анатоліївна
Ковтун Наталія Сергіївна
Брайловський Ілля Аркадійович
Волотковська Юлія Олександрівна
Письме
нна Олександра Олександрівна
Федорова Наталя Євгенівна
Куваєва Тетяна Володимирівна
Бєлобородова Марія Валеріївна
© 2006-2019 Інформація про сайт